Tổng Hợp

Cơ sở hạ tầng là gì? Cập nhật tin tức mới nhất năm 2021

Cơ sở hạ tầng là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia đang là vấn đề của nhiều người. Trong triết học, khái niệm này cũng đã được đề cập nhưng nhiều người vẫn thấy mơ hồ. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu câu hỏi này thì đừng nhảy vào bài viết dưới đây để tìm câu trả lời nhé.

Để trả lời câu hỏi Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là một phạm trù triết học có mục đích dùng để chỉ các thành phần cơ cấu làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Chúng được hiểu theo nhiều cách khác nhau, cụ thể là:

• Mặt hình thái: là những tài sản hữu hình tồn tại trong cuộc sống, ví dụ: giao thông, công trình công cộng, đường giao thông, thuỷ lợi, công trình kỹ thuật … Trên những cơ sở sẵn có này, các hoạt động kinh tế – văn hoá – xã hội sẽ được duy trì và phát triển.

• Về phương diện kinh tế: Ở góc độ này, cơ sở hạ tầng được hiểu là công ích phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.

• Về mặt đầu tư: Cơ sở hạ tầng là kết quả của nhiều thế hệ. Đầu tư dài hạn có thể đáp ứng tốt hơn các mục tiêu phát triển toàn diện của một quốc gia.

=> Hiểu một cách đơn giản, cơ sở hạ tầng là tổng thể các thiết chế vật chất, công nghệ, xã hội … phục vụ đời sống và sản xuất của con người. Đây là nền tảng cốt lõi có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

 

co-so-ha-tang-la-gi-4-a6-duanphucatcity-vn

Cơ sở hạ tầng là một dạng tổng thể phục vụ đời sống và sản xuất hàng ngày

Phân loại cơ sở hạ tầng chi tiết

Khi bạn hiểu cơ sở hạ tầng là gì, bước tiếp theo là hiểu loại cơ sở hạ tầng trong một ngành cụ thể.

Theo lĩnh vực kinh tế và xã hội

• Cơ sở hạ tầng kinh tế: bao gồm đường xá, cầu cống, sân bay, giao thông, bến cảng … phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc lưu thông hàng hoá.

• Hạ tầng xã hội: bao gồm các công trình công cộng, nhà ở, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, rạp hát … Các ngành nghề phục vụ cho các hoạt động xã hội và dân sinh khác nhau.

• Hạ tầng môi trường: bao gồm bảo vệ đất, rừng, các công trình xử lý chất thải công nghiệp, … phục vụ tốt cho việc bảo vệ, giữ gìn và cải thiện môi trường sống của con người.

• Cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh: Bao gồm các cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị phục vụ an ninh quốc phòng.

Theo kinh tế quốc dân

Cơ sở hạ tầng sẽ được phân loại theo ngành như: bưu chính, giao thông, năng lượng, thủy lợi, xây dựng, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội…

 

Cơ sở hạ tầng theo ngành cụ thể

Theo lãnh thổ, dân số

Cơ sở hạ tầng được chia thành: hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng kinh tế biển, hạ tầng trung tâm đồng bằng và miền núi …

Bởi quản lý

Việc quản lý sẽ được chia thành trung ương và địa phương. Mỗi đơn vị sẽ có trách nhiệm cụ thể như sau:

• Quản lý tập trung: cơ sở hạ tầng lớn bao gồm quốc lộ, sân bay, đường sắt, bến cảng, công trình quốc phòng và an ninh …

• Hành chính địa phương, chia thành tỉnh / huyện / xã, bao gồm: đường, cầu, kênh, rạch, giáo dục, thể thao, y tế, văn hóa …

Bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự nhiệt tình của chính quyền các cấp trong việc quản lý và sử dụng hợp lý vốn đầu tư. Nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt hơn các ngành khác, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

 

Cơ sở hạ tầng được giao cho quản lý

Theo tính chất và đặc điểm

Cơ sở hạ tầng được chia thành cơ sở hạ tầng vật chất và cơ sở hạ tầng phi vật chất. Đặc biệt:

• Hình thức vật chất: bao gồm các công trình công cộng như hệ thống đường giao thông, điện, kênh mương, công trình y tế, trường học, khu công nghiệp, công trình quốc phòng, an ninh…

• Hình thái vô hình: bao gồm hệ thống xã hội, an ninh trật tự, cơ chế điều hành, thủ tục hành chính …

Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

khái niệm kiến ​​trúc thượng tầng

Kiến trúc thượng tầng dùng để chỉ cấu trúc hình thái của ý thức xã hội và khái niệm về hệ thống chính trị xã hội tương ứng. Mối quan hệ bên trong của kiến ​​trúc thượng tầng do cơ sở hạ tầng nhất định hình thành. Trong cơ cấu của kiến ​​trúc thượng tầng, nhà nước là bộ phận quan trọng nhất vì nhà nước kiểm soát quyền lực kinh tế và chi phối sự phát triển của kiến ​​trúc thượng tầng.

Kiến trúc thượng tầng liên kết

Vai trò của cơ sở hạ tầng là gì đối với kiến ​​trúc thượng tầng

Dù ở địa vị kinh tế xã hội nào thì cũng có cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng tương ứng. Hai yếu tố này có tính lịch sử và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Có thể nói, cơ sở hạ tầng đóng vai trò chủ đạo đối với kiến ​​trúc thượng tầng. Đặc biệt

• Cơ sở hạ tầng tạo ra kiến ​​trúc thượng tầng tương ứng; kiến ​​trúc thượng tầng phải phản ánh cơ sở hạ tầng cụ thể của một địa điểm hoặc tỉnh.

• Tính chất, nội dung và cấu trúc của kiến ​​trúc thượng tầng do cơ sở hạ tầng quyết định. Ví dụ, chỉ có thể xây dựng các dự án nhỏ trong khu vực này, còn các dự án lớn nặng không thể xây dựng do nền yếu.• Nếu cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến ​​trúc thượng tầng cũng phải thay đổi theo.

 

Cơ sở hạ tầng quyết định kiến ​​trúc thượng tầng

Từ những thông tin trên có thể thấy, cơ sở hạ tầng có vai trò rất quan trọng đối với kiến ​​trúc thượng tầng. Ở từng nơi, từng vùng, nếu muốn cải tạo kiến ​​trúc thượng tầng, trước hết cần phân tích, xem xét cơ sở hạ tầng và tiến hành cải tạo phù hợp.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm cơ sở hạ tầng là gì và các vấn đề liên quan. Mọi thắc mắc hoặc muốn đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn khác, vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi để được hỗ trợ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button