Tổng Hợp

Hành vi là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Hành vi là biểu hiện tồn tại của con người dưới dạng hành động hoặc không hành động trong hoạt động hàng ngày nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân.

hanh-vi-la-gi-1-a2-duanphucatcity-vn

Vậy, hành vi là gì và vấn đề pháp lý là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để biết thêm thông tin.

1. Khái niệm hành vi là gì?

Hành vi là gì? Hành vi là biểu hiện tồn tại của con người dưới dạng hành động hoặc không hành động trong hoạt động hàng ngày nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân.

Vậy ứng xử là gì và các vấn đề pháp lý liên quan như thế nào, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi là gì, bao gồm:

Hành vi có thể bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố cơ bản: yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan

– Yếu tố khách quan: môi trường sống, môi trường làm việc, môi trường học tập, giáo dục…

– Yếu tố chủ quan: Khả năng nhận thức và khả năng điều chỉnh hành vi của mỗi người là khác nhau.

Vì vậy, hành vi đó có nguy hiểm cho xã hội hay không còn dựa vào yếu tố khách quan hay chủ quan.

3. Đặc điểm của tập tính là gì?

Hành vi là gì được chia thành hai loại: hành vi tích cực và hành vi không hoạt động

– Hành vi: Hành vi được xác định bằng một hành động cụ thể do ai đó thực hiện.

– Không hành động: là một hành động có thể được xác định bằng ý thức về mục đích của một người.

Vì vậy, tùy theo biểu hiện của chủ thể mà xác định hành vi đó là hành vi hay hành vi thiếu sót.

4. Mẫu hành vi là gì?

Hành vi là gì được chia thành 4 loại cơ bản: hành vi kỹ năng, hành vi bản năng, hành vi trí tuệ và hành vi phản ứng.

4.1. hành vi kỹ thuật

+ Các hành vi có kỹ năng là những hành vi được tạo ra thông qua học tập, rèn luyện và tính linh hoạt của mỗi cá nhân.

+ Hành vi này sau khi hình thành vỏ não sẽ bền vững và khó thay đổi trong tương lai, giúp mỗi chúng ta thích nghi với môi trường sống một cách dễ dàng và thuận tiện.

4.2. Hành vi bản năng

+ Hành vi bản năng là hành vi di truyền của những người có cùng huyết thống trong mỗi gia đình hoặc theo truyền thống lịch sử, văn hóa của các quốc gia, dân tộc, khu vực khác nhau.

4.3. Hành vi trí tuệ

Hành vi trí tuệ được hình thành do các hoạt động trí tuệ, là hành vi tiếp thu kiến ​​thức ở mức độ khó, chẳng hạn như hoạt động nghiên cứu khoa học.

+ Những người có trí tuệ và hành vi này có thể phát minh ra công nghệ mới để cải thiện và phát triển thế giới.

4.4. Hành vi phản ứng

– Hành vi phản ứng: là hành vi nảy sinh để ứng phó với môi trường, thực tại vật chất, nhằm tồn tại và tiếp tục phát triển.

+ Những hành vi này thường xuất phát từ ý chí tự do và sự lựa chọn của bản thân.

5. Thế nào là ứng xử theo Bộ luật dân sự năm 2015?

Theo quy định tại Điều 674 Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là:

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của quốc gia có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 674 Bộ luật dân sự năm 2015.

+ Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam thì năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Xác định cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, khó nhận thức, khó điều khiển hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. ”

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân mất năng lực hành vi dân sự là:

+ Khi một người không thể nhận thức hoặc làm chủ được hành vi của mình do mắc bệnh tâm thần, bệnh tật khác thì theo yêu cầu của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất người. với năng lực dân sự.

Khi tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự không còn lý do thì Tòa án nhân dân ra quyết định theo yêu cầu của người đó, người có quyền và cơ quan, tổ chức có liên quan. sức chứa.

+ Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi phải do người đại diện theo pháp luật của họ xác lập, thực hiện.

Vì vậy, theo quy định của BLDS năm 2015 thì hành vi là gì của cá nhân được quy định rõ ràng.

Related Articles

Back to top button