Tổng Hợp

M LÀ GÌ TRONG HÓA HỌC

Trong hóa học, m là ký hiệu thông dụng và phổ biến nhất. Tuy nhiên, với những ai lần đầu tiên tiếp xúc với công thức này chắc chắn sẽ khá bất ngờ. Vậy m là gì trong hóa học? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn câu hỏi này.

Tìm hiểu m là gì trong hóa học

Kí hiệu m trong hóa học được sử dụng nhiều. Đây là ký hiệu cho khối lượng mol trong một nguyên tố hoặc hợp chất. M tính bằng gam / mol. Đó là lý do tại sao m xuất hiện rất nhiều lần trong các công thức hóa học ngày nay.

m-la-gi-link-2-a4-duanphucatcity-vn

Tìm hiểu các công thức liên quan đến số mol

Công thức tính M (khối lượng mol)

Do đó, ta có công thức tính M như sau:

M = m / n

ở đó:

– M: là khối lượng mol

– m: là khối lượng của chất

– n: là số mol.

Công thức của m (tính bằng mol)

Để tính m theo mol, ta có công thức sau:

m = M x n

ở đó:

– m: là khối lượng của chất

– M: là khối lượng mol

– n: là số mol

Từ đây, chúng ta có thể tính nồng độ phần trăm trong hóa học bằng công thức:

Công thưc 1:

C% = mct x 100% / mdd

ở đó:

– C%: là phần trăm nồng độ (%)

– mct: là khối lượng của chất tan (g)

– mdd: đây là khối lượng của dung dịch (tính bằng gam)

Công thức hai:

C% = cm x m / 10 x chiều dài

ở đó:

– CM: là nồng độ mol, (mol / L)

– M: là khối lượng mol

– D: là khối lượng riêng (g / ml).

Công thức tính nồng độ mol

m-la-gi-link-2-a2-duanphucatcity-vn

Cách tính nồng độ mol?

Chúng tôi có công thức về số mol sau:

Công thưc 1:

CM = nct / Vdd

ở đó:

– cm; là ký hiệu cho nồng độ mol

– nct: là số mol chất tan

– Vdd: là thể tích của dung dịch (ml)

Công thức hai:

cm = (10 x D x C%) / US

ở đó:

– M: là khối lượng mol

– C%: là phần trăm nồng độ (%)

– D: là khối lượng riêng (g / ml)

Khối lượng của một chất tan được tính như thế nào?

Đối với khối lượng của chất tan, ta tính theo công thức sau:

mct = (C% x Vdd) / 100%

ở đó:

– C%: là phần trăm nồng độ (%)

– Vdd: là kí hiệu thể tích của dung dịch (lít)

Công thức tính tỷ trọng

D = mdd / Vdd (ml)

ở đó :

– D: là ký hiệu khối lượng riêng của vật chất tính bằng gam trên mililit

– mdd: Cho biết khối lượng của dung dịch (gam)

– Vdd (ml): là thể tích của dung dịch (ml)

Một số khái niệm cần hiểu trong hóa học

Ngoài việc tìm hiểu m trong hóa học là gì? Có nhiều khái niệm khác nhau trong hóa học. Mỗi khái niệm, đặc điểm và thuộc tính sẽ được xác định bằng các công thức và khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình học hóa học chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều khái niệm cơ bản như sau:

m-la-gi-link-2-a3-duanphucatcity-vn

Khái niệm cơ bản trong hóa học

Khái niệm về thể tích mol chất khí: Thể tích mol chất khí là thể tích chất khí chiếm bởi N phân tử.

– Khái niệm về nồng độ mol: Nồng độ mol (nồng độ mol của một dung dịch) cho ta biết số mol chất tan có trong một dung dịch, tính bằng CM.

– Khái niệm khối lượng riêng (khối lượng riêng) là khái niệm dùng để chỉ đặc trưng khối lượng riêng có trong một đơn vị vật chất.

– Khái niệm nồng độ phần trăm: Đây là khái niệm dùng để chỉ khối lượng (tính bằng gam) của chất tan có trong 100 gam dung dịch. Ký hiệu của chúng là C%.

Những khái niệm này được sử dụng thường xuyên trong hóa học. Vì vậy, để học môn này, hãy chú ý đến những khái niệm và công thức hữu ích này.

Như vậy, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hóa học đồng thời trả lời được câu hỏi m là gì? Hi vọng qua đây các bạn sẽ tích lũy được những kiến ​​thức bổ ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Chúc các bạn học tốt môn học thú vị này.

 

Related Articles

Back to top button