Tổng Hợp

Ủy nhiệm chi là gì? Tại sao bạn cần ủy quyền?

Ủy nhiệm chi là một cụm từ quen thuộc trong giao dịch giữa các công ty, doanh nghiệp và ngân hàng, tuy nhiên nó vẫn còn tương đối xa lạ đối với các đơn vị kinh doanh mới. Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc những thông tin về Ủy nhiệm chi là gì và các vấn đề liên quan.

Ủy nhiệm chi là gì?

Phiếu chi (hay còn gọi là phiếu chi hoặc UNC, lệnh đứng) là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp tiền sẽ phát hành và gửi cho ngân hàng theo mẫu do ngân hàng cung cấp. Bạn mở tài khoản với một ngân hàng yêu cầu một số tiền nhất định trong tài khoản của bạn phải được thanh toán cho người thụ hưởng.

uy-nhiem-chi-la-gi-a2-duanphucatcity.vn

Giấy ủy quyền thanh toán ACB

Nói một cách dễ hiểu, UNC là một chứng từ giao dịch do người trả tiền thực hiện để ủy quyền cho ngân hàng thực hiện các khoản thanh toán cho người nhận tiền.

Phiếu chi (UNC) không phải do ngân hàng thanh toán, phải lập phiếu chi và có chữ ký của khách hàng và ngân hàng dùng nó để ghi nợ tài khoản của khách hàng để thanh toán cho người thụ hưởng. Các ngân hàng không cho phép ghi nợ tự động từ các tài khoản thụ hưởng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Khi số tiền ghi trên chỉ thị thanh toán vượt quá số dư trong tài khoản của người ra chỉ thị thanh toán thì chỉ thị thanh toán sẽ không có giá trị và ngân hàng sẽ thông báo cho tác giả của chỉ thị thanh toán và trả lại khoản thanh toán đã ủy quyền và từ chối thực hiện. lệnh thanh toán trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tại sao bạn cần ủy quyền?

Lệnh chi có thể dùng để thanh toán, chuyển khoản trong cùng hệ thống hoặc giữa hai tài khoản trong cùng hệ thống. Trong các trường hợp khác, tài khoản ngân hàng sẽ được trả cho người nhận thông qua tài khoản chuyển tiền phải trả.

Ủy nhiệm chi hiện nay là một trong những lệnh giao dịch phổ biến giữa các doanh nghiệp. Hơn nữa, với việc ngân hàng làm trung gian, UNC xác nhận một phần tính bảo mật của các giao dịch được tạo ra.

Với lệnh chi, ngân hàng sẽ giúp chủ tài khoản chuyển tiền nhanh chóng từ tài khoản của mình đến người thụ hưởng mà không phải trải qua các công đoạn bổ sung.

Nếu lệnh thanh toán được sử dụng, khi lệnh thanh toán được thực hiện, số tiền của lệnh sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của người nhận tiền.

Trong trường hợp chuyển khoản UNC, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của người nhận tiền nếu trong cùng hệ thống ngân hàng.

Việc ủy ​​nhiệm chi chỉ được thực hiện khi khách hàng yêu cầu và chuẩn bị, ký tên vào mẫu. Ngân hàng ghi nợ tài khoản của khách hàng để chuyển khoản cho người thụ hưởng theo lệnh. Nếu ngân hàng tự động ghi nợ tài khoản của khách hàng là vi phạm pháp luật. trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Có bao nhiêu liên kết được ủy quyền? Nội dung là gì?

Thông thường, có 2 hình thức ủy quyền cho người tiêu dùng, bao gồm:

Thông tin liên hệ 1: Ngân hàng bảo lưu

Phương thức liên 2: Sau khi ngân hàng xác nhận sẽ đóng dấu và chuyển lại cho khách hàng để hạch toán kinh doanh làm căn cứ hạch toán.

uy-nhiem-chi-la-gi-a1-duanphucatcity.vn

Mẫu ủy quyền thanh toán Vietcombank

Giấy ủy quyền phải bao gồm những nội dung sau:

• Có ủy nhiệm chi hoặc ủy nhiệm chi, số sê-ri

• Tên, địa chỉ và số tài khoản người thanh toán

• Tên và địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ người thanh toán

• Tên, địa chỉ, số tài khoản người nhận thanh toán

• Tên và địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng

• Số tiền được thanh toán bằng văn bản và số

• Nơi thanh toán, Ngày ủy quyền thanh toán Chữ ký của Chủ tài khoản hoặc Chữ ký của Người được ủy quyền của Chủ tài khoản

• Các yếu tố liên quan khác theo quy định của pháp luật của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Quy trình thanh toán ủy quyền thanh toán

Quy trình thanh toán được ủy quyền chi tiết bao gồm các bước sau:

• Người nộp tiền làm thủ tục ủy nhiệm chi qua ngân hàng khi có nhu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi phải điền đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định của pháp luật mới được coi là hợp lệ.

• Ngân hàng thụ hưởng sẽ ghi nợ vào tài khoản của người trả tiền khi nhận được chỉ thị thanh toán và chuyển tiền cho ngân hàng thụ hưởng.

• Ngân hàng của người nhận sẽ xử lý thanh toán cho người nhận. Đến đây, giao dịch ủy nhiệm chi đã hoàn tất.

• Đối với hình thức thanh toán bằng chỉ thị thanh toán, người nộp tiền phải ghi đầy đủ, chính xác và ký tên, đóng dấu các yếu tố phù hợp với nội dung của chỉ thị thanh toán. Sau khi ngân hàng của người thanh toán nhận được lệnh thanh toán, nếu tài khoản của khách hàng không đủ tiền hoặc lệnh thanh toán không hợp lệ thì phải hoàn thành lệnh thanh toán trong vòng 1 ngày làm việc hoặc từ chối thực hiện.

• Qua những chia sẻ trên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được vấn đề Ủy nhiệm chi là gì . vốn là phương thức thanh toán phổ biến giữa các công ty, doanh nghiệp.

 

Related Articles

Back to top button